חלב נוכרי  – מה זה?

קרדיט pixabay

חלב נוכרי הוא מושג הקיים ובלכסיקון הכללי ולא רק בפי מומחי הכשרות. יש המקפידים להזהר מחלב נורכי ויש כאלו שלא. אבל רבים מהם פשוט רוצים לדעת מה זה. בשאלה הזאת ננסה לעשות סדר כעם. חלב נוכרי – מה זה? האם הוא אסור או מותר לשתיה מבחינת ההלכה, והאם יש סיכוי שנתקל בו בשגרת החיים בארץ.

מה מקור האיסור לחלב נוכרי

נתחיל מזה שעל פי כללי ההלכה היהודית וכפי שנכתב בתורה, יש חלב כשר וחלב טמא. החלב הטמא הוא חלב של בהמה טמאה, כלומר בהמה שאסורה באכילה, כמו גמל למשל. הכלל ההלכתי הוא "כל היוצא מן הטמא, טמא." כלומר, מה שיוצא מבעל חי שהוא עצמו טמא, הופך לכזה בעצמו.

מה זה קשור לחלב נכרי

עכשיו נחזור לנושא הנקרא חלב נכרי. או בעברית מדוברת, חלב שנחלב על ידי גוי. חלב זה נאסר על ידי חז"ל מחשש שמא אותו נכרי שחלב אותו, יערב בו חלב שאינו כשר. יחד עם זאת קבעו החכמים כי כאשר יהודי משגיח על החליבה, ואפילו הוא רק נכנס ויוצא מידי פעם (ברמה כזאת שהנוכרי חושש להיות מופתע על ידו), הרי שהחלב מותר.

קרדיט pixabay

הפולמוס ההלכתי על חלב נכרי

אחרי שהסברנו על חלב נוכרי, מה זה ומה הרקע לאיסורו כעת נראה מה הדין כאשר הגוי חלב את הבהמה ללא השגחת יהודי, אך אין ספק שלא התערבב בחלב בהמה טמאה? במקרה כזה ישנן דעות שונות בין פוסקי ההלכה.  בדורות האחרונים, ישנן מחלבות העומדות בפיקוח ממשלתי הבודק (בעזרת מעבדות משוכללות) שלא הוכנס לחלב שום חומר אחר, ובחלק מהמדינות הפיקוח מוודא גם שלא עירבו עם החלב חלב מבעלי חיים נוספים, לדעת חלק מהפוסקים חלב זה מותר בשתייה, ולדעת חלק מהם אסור.

מי הפוסקים המתירים חלב נוכרי

האגרות משה – רבי משה פיינשטיין זצ"ל גדול פוסקי ארה"ב, מסביר באריכות  כי הואיל ובזמננו הממשלה מפקחת על ענין ייצור החלב אז זה לא רק ענין שלא מצוי בינינו שהגויים משתמשים בחלב טמאה, אלא יש פה תוספת של פיקוח ממשלתי שמענישים את אותם אנשים, שמפירים את החוק ומכניסים חלב טמא בתוך החלב, וממילא הדבר חשוב כמו שישראל רואהו. לדעת האגרות משה, מי שמשתמש עם חלב רגיל של גוים אין בו איסור מעיקר הדין, אבל, לדעתו בעל נפש ראו שיקפיד בכך, אבל לציבור הכללי אין לאסור.

מוצרים שיוצרו מחלב נוכרי

לגבי מוצרים המופקים מחלב: יש מוצרים שחז"ל אמרו שאינם נכללים בגזירה, כמו למשל חמאה, כיוון שאי אפשר ליצור חמאה מחלב בהמה טמאה, ויש מוצרים שחז"ל אסרו אותם מטעמים נוספים כגון גבינות שתהליך הייצור שלהן קשור בהעמדתם בקיבת נבילות וטריפות.  האחרונים נחלקו האם איסור החלב תקף גם בנוגע לאבקת חלב נכרי, או שדינה כחמאה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*